tombalina.cz

Katastr nemovitostí výpis

Katastr nemovitostí 2.0 - mapové nahlížení a katastrální mapa
katastr nemovitostí výpis

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ Slovenskej Rebubliky . Veľvyslanectvo slovenskej republiky v Berlíne upozorňuje, že dňa 1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva (druhý reštitučný zákon), podľa ktorého možno vrátiť

ČÚZK - Katastr nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí. Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví LV) je veřejnou listinou, která prokazuje stav dané nemovitosti evidované v katastru nemovitostí k okamžiku vyhotovení LV. Je označen číslem listu vlastnictví a jako veřejná listina musí být opatřen datem, otiskem kulatého razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a podpisem

Výpis.info » Katastr nemovitostí
katastr nemovitostí výpis

Všechny dostupné tiskopisy jsou volitelné, s výjimkou formuláře pro návrh na vklad, který je povinný a to v souvislosti s ustanovením § 66 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí a Vyhláškou č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu.

Nahlížení do katastru nemovitostí ONLINE
katastr nemovitostí výpis

Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu. Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat

Nahlížení do KN - Katastru nemovitostí | cuzk.cz
katastr nemovitostí výpis

iKatastr mapa a informace z katastru nemovitostí. podnět; video; blog; iKatastr

iKatastr: mapa a informace z KN

Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem a pro daňové či poplatkové účely. Základní územní jednotkou je katastrální území , což je technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí.

ČÚZK - Dálkový přístup

Katastr nemovitostí - nahlížení do KN. Nahlížení do katastru nemovitostí (KN) - je bezplatná online aplikace, která vám umožní vyhledání stavby, bytové nebo nebytové jednotky či parcely. Katastr nemovitostí vám umožní vyhledat řízení, list vlastnictví (LV) nebo si jen zobrazit katastrální mapu.

Nahlížení do katastru nemovitostí | Nahlížení do katastru

katastr nemovitostí online, výpisy z katastru nemovitostí, katastrální mapy, katastrální úřad ČR LV resp. výpis vlastníka nelze z nahlížení online získat. pokud potřebujete LV (výpis z katastru) musíte se zaregistrovat a přihlásit do aplikace Dálkový přístup do KN.

ČÚZK - Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

Informační systém katastru nemovitostí České republiky. Přihlášení do aplikace Dálkový přístup ISKN.

ČÚZK - Formuláře, elektronická podání

katastr nemovitostí online, výpisy z katastru nemovitostí, katastrální mapy, katastrální úřad ČR LV resp. výpis vlastníka nelze z nahlížení online získat. pokud potřebujete LV (výpis z katastru) musíte se zaregistrovat a přihlásit do aplikace Dálkový přístup do KN.