tombalina.cz

Datova schranka prihlaseni

Seznam držitelů datových schránek

Datová schránka přihlášení jménem a heslem. Moje datová schránka nebo jen datová schránka. Datové schránky mění způsob doručování úředních dokumentů pro právnické i fyzické osoby.

Základní informace - Home

Seznam držitelů datových schránek obsahuje informace o všech zpřístupněných datových schránkách s výjimkou fyzických osob, které požádaly o vymazání z tohoto seznamu ve smyslu § 14b odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Datová schránka - Přihlášení se

Jak se tedy přihlásíte do datové schránky? Přejděte na adresu www.mojedatovaschranka.cz – zde je jediné skutečně bezpečné přihlášení do systému datových schránek. Váš internetový prohlížeč bude v tento moment chtít pravděpodobně potvrdit schválení certifikátu, který se používá na adrese www.mojedatovaschranka.cz tedy pro přihlášení do datové schránky.

Info | Datové schránky

datova schranka prihlaseni

Daňová informační schránka (DIS) podle § 69 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje prostřednictvím dálkového přístupu daňovému subjektu vybrané informace shromážděné ve spisu a na osobním daňovém účtu poplatníka. Přístup do DIS je umožněn pouze

Podnikatel - Home

©2019 Ministerstvo vnitra ČR. Všechna práva vyhrazena. Provoz datových schránek i webové prezentace zajišťuje Česká pošta, s.p.

Datové schránky - Česká pošta

Datové schránky. Datová schránka vám umožní posílat elektronické dokumenty orgánům veřejné moci zcela zdarma. Stejně tak obce, soudy, úřady a další instituce státu by měly posílat korespondenci přednostně do datové schránky.

Datová schránka - přihlášení a vstup, seznam držitelů

Tipy pro vyhledávání: Prohledávají se názvy, anotace a vlastní obsah dokumentů.Slovní spojení zadávejte v uvozovkách (např. "Cenné psaní") nebo slova oddělte tečkou (např.

Přihlášení do datové schránky | Datové schránky

Výhody datové schránky. 1. Pokud budete veřejnou správou z něčeho nařknutí – písemnosti v datových schránkách mohou sloužit jako důkazní materiál, neboť se mohou uložit a vy pak můžete prokázat, co jste opravdu komu poslali.

Přihlášení do datové schránky | Datové schránky

datova schranka prihlaseni

Začátkem července 2009 spustilo Ministerstvo vnitra další službu eGovernmentu a to projekt Datové schránky. Tento projekt má za úkol zjednodušit komunikaci právnických i fyzických osob se státními orgány veřejné moci, tedy státními subjekty.

Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní

Informační systém datových schránek. Dne 1. 7. 2009 byl spuštěn Informační systém datových schránek (ISDS), a to na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy

mojedatovaschranka.cz - Datové schránky

Ztratil jsem přístupové kódy k přístupu do aplikace mojedatovaschranka. Kde si o ně můžu zažádat. Děkuji Kozyk. Odpověď: Pokud jste ztratili některý nebo všechny z Vašich přístupových údajů do datové schránky, dostavte se na nejbližší kontaktní místo veřejné správy (pracoviště Czech POINT), kde zažádejte o jejich opětovné vydání.

Datová schránka – Wikipedie

Datová schránka je v českém právním řádu od roku 2009 definována jako elektronické úložiště speciálního typu zřízené podle příslušného zákona č. 300/2008 Sb., které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé (od 1. ledna 2010 fyzické i právnické osoby