tombalina.cz

Datová schránka použití

Použití schránky Office - Word

Technické podmínky pro použití Daňového portálu. V případě problému při práci na Daňovém portálu je třeba ověřit, zda počítač splňuje technické nároky pro práci v jednotlivých aplikacích Daňového portálu. Celý text; 12.5.2017.

Účel a funkce datové schránky | BusinessInfo.cz

Re: PSSZ datová schránka Ale tu přihlášku jsem ve dvou případech shodou okolností řešila přímo s paní na sociálce. Takže už má ZAPSÁNO, že je to tak, pro příště, abych si to pamatovala tak nevím, posíláno z portálu cssz..

Datove schranky a cinnost spravnich uradu

Nad schránkou typu Datová schránka je možno nastavit zda se bude tzv. ZFO zpráva (tedy celá datová zpráva zobrazitelná pomocí 602XML Filler) ukládat standardně do databáze jako doposud, nebo na vybrané úložiště. V přehledu Zprávy datových schránek jsou akce "Přesuň ZFO na disk" , "Přesuň ZFO do databáze".

Daňový portál

datová schránka fyzické osoby: nárok na bezplatné zřízení jedné schránky do 3 dnů od podání žádosti má každá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, bez ohledu na občanství a bydliště (t. j. může si ji vyžádat i fyzická osoba, která v České republice nebydlí a nemá ani české občanství).

Datová schránka – Wikipedie

Datová schránka je zřízena Ministerstvem vnitra, které se dozví o vzniku nového subjektu z příslušného registru. Tyto subjekty nemohou žádat o zřízení datové schránky. Po zřízení schránky jsou vytvořeny přístupové údaje a poslány danému subjektu.

Zřízení datové schránky | Datové schránky

Re: PSSZ datová schránka Ale tu přihlášku jsem ve dvou případech shodou okolností řešila přímo s paní na sociálce. Takže už má ZAPSÁNO, že je to tak, pro příště, abych si to pamatovala tak nevím, posíláno z portálu cssz..

Zánik datové schránky | Datové schránky

datová schránka fyzické osoby: nárok na bezplatné zřízení jedné schránky do 3 dnů od podání žádosti má každá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, bez ohledu na občanství a bydliště (t. j. může si ji vyžádat i fyzická osoba, která v České republice nebydlí a nemá ani české občanství).

Datové schránky

Co není datová schránka? Ačkoli se způsob práce s datovou schránkou hodně podobá práci s e-mailem, datová schránka není e-mailová schránka. Jde o oddělený komunikační systém provozovaný za jiným účelem, a především z právního hlediska má jiné postavení. Hlavní rozdíly od e-mailu jsou následující:

Použití schránky Office - Word

Vyplňte své uživatelské jméno a heslo a přihlaste se. Pokud jste se ještě nikdy nepřihlašovali do své datové schránky, použijte přihlašovací údaje, které Vám byly vygenerovány systémem a doručeny v obálce se žlutým pruhem nebo prostřednictvím aktivačního portálu.

Úvodní stránka - Home

Když bude schránka aktivní, zobrazí na hlavním panelu Windows v oznamovací oblasti ikonu Schránka. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnutá. Zobrazit při kopírování stav u hlavního panelu. Zobrazuje v levém dolním rohu okna Wordu počet položek, které jste shromáždili. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnutá.

Elektronický podpis nebo datová schránka? | Frank Bold

lativní útvar). Datová schránka by neměla být v rámci orgánů veřejné moci zřizována všem organizačním jednotkám, ale pouze těm, u nichž je potřeba jejího zřízení dána povahou vykonávané agendy. Lze předpokládat, že další datové schránky budou zřizo-vány těm subjektům, které nejsou orgány veřejné moci

Provozní řád ISDS

©2019 Ministerstvo vnitra ČR. Všechna práva vyhrazena. Provoz datových schránek i webové prezentace zajišťuje Česká pošta, s.p.

Seznam držitelů datových schránek

Seznam držitelů datových schránek obsahuje informace o všech zpřístupněných datových schránkách s výjimkou fyzických osob, které požádaly o vymazání z tohoto seznamu ve smyslu § 14b odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

PSSZ datová schránka - BusinessCenter.cz

Datová schránka je elektronické úložiště vytvořené za účelem doručování dokumentů mezi orgány veřejné moci (ministerstva, soudy, správní úřady) na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé. Měly by sloužit pro veškerou komunikaci, u které není okolnostmi znemožněno jejich využití.

PSSZ datová schránka - BusinessCenter.cz

Fyzické osoby mohou zrušit datovou schránku – deaktivovat příjem zpráv v Nastavení - Poštovní datová zpráva - Zakázat příjem. Obdobným způsobem je možné opět aktivovat příjem zpráv do datové schránky. Právnické osoby nemají žádnou možnost zrušení datové schránky.